VEREJNÝ SEKTOR

VEREJNÝ SEKTOR

  • poskytovanie právneho poradenstva pre subjekty štátnej správy, orgány miestnej samosprávy ako aj mimovládne organizácie a iné právnické osoby pôsobiace vo verejnom sektore a ich partnerom (verejní obstarávatelia, dodávatelia a poskytovatelia služieb),
  • poradenstvo v rámci činnosti subjektu verejného sektora,
  • poradenstvo v oblasti verejného obstarávania,
  • iné.
Návrat hore