SPRÁVNE PRÁVO

SPRÁVNE PRÁVO

  • zastupovanie klientov v rôznych typoch správnych konaní
  • zastupovanie v súdnych sporoch, žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánom v zmysle Správneho súdneho poriadku
  • komplexné poradenstvo v oblasti správneho práva
  • poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s kontrolnou činnosťou štátnych orgánov
  • iné
Návrat hore