Právo nehnuteľností

Advokátska kancelária poskytuje rozmanité právne služby z oblasti práva nehnuteľností, napr.:

 • vypracovanie a revízia zmlúv pri kúpe, predaji, či nájme (akéhokoľvek typu) nehnuteľností (pozemok, stavba, byt),
 • zriadenie, zrušenie a výkon záložného práva,
 • zastupovanie v katastrálnom konaní, spísanie a podanie návrhu na vklad, vykonanie záznamu, zápis poznámky,
 • zriaďovanie a zrušovanie vecných bremien,
 • právna pomoc v súvislosti s najrôznejšími situáciami spojenými s vlastníctvom bytov,
 • právne poradenstvo pri otázkach súvisiacich s nehnuteľnosťami,
 • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností (výhodou je rýchlejšie katastrálne konanie bez zvýšeného poplatku a bez potreby overenia podpisov),
 • pozemkové úpravy,
 • iné.

BIZNIS SPOLUPRÁCA S REALITNÝMI KANCELÁRIAMI (REALITNÉ PRÁVNE SLUŽBY):

Dlhoročná prax, skúsenosti a spolupráca s klientmi z oblasti realít umožňujú našej advokátskej kancelárii poskytovať komplexný balík realitných právnych služieb realitným kanceláriám. Všetky služby sú poskytované promptne vďaka jednoduchej online a telefonickej komunikácii a garancii poskytnutia služieb v dohodnutom čase (napr. príprava rezervačnej zmluvy do 24h od zaslania požiadavky makléra). Vďaka našim online službám vieme realitné právne služby poskytnúť ktorejkoľvek realitnej kancelárii bez ohľadu na jej územnú pôsobnosť. Pre plynulý chod realitného biznisu ponúkame realitným kanceláriám PROFESIONÁLNE REALITNÉ PRÁVNE SLUŽBY, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí:

 • kompletná príprava zmlúv na mieru konkrétneho realitného prípadu,
 • právne poradenstvo maklérom a zmluvným stranám,
 • bezproblémový chod realitnej kancelárie.

Pre každú realitnú kanceláriu máme špeciálnu ponuku spolupráce na mieru. Napíšte nám na info@akpatay.sk a zašleme Vám našu ponuku spolupráce. Podnikajte s realitami bez právnych starostí!

 

Bojujem za mojich klientov. S plným nasadením budem riešiť aj Vašu právnu vec keď sa rozhodnete moje služby využiť