Právo nehnuteľností
  • vypracovanie a revízia zmlúv pri kúpe, predaji, či nájme (akéhokoľvek typu) nehnuteľností (pozemok, stavba, byt),
  • zriadenie, zrušenie a výkon záložného práva,
  • zastupovanie v katastrálnom konaní, spísanie a podanie návrhu na vklad, vykonanie záznamu, zápis poznámky,
  • zriaďovanie a zrušovanie vecných bremien,
  • právna pomoc v súvislosti s najrôznejšími situáciami spojenými s vlastníctvom bytov,
  • právne poradenstvo pri otázkach súvisiacich s nehnuteľnosťami,
  • autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností (výhodou je rýchlejšie katastrálne konanie bez zvýšeného poplatku a bez potreby overenia podpisov),
  • iné.

Bojujem za mojich klientov. S plným nasadením budem riešiť aj Vašu právnu vec keď sa rozhodnete moje služby využiť