Pro Bono

PRO BONO

Pomáhame aj pro bono

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou zmýšľania advokátskej kancelárie JUDr. Petra Pataya. Každý by sa mal správať zodpovedne voči spoločnosti, v ktorej žije alebo podniká, lebo iba tak môžeme ako spoločenstvo napredovať. Každé dobro, ktoré človek dá, sa mu v inej podobe v živote vráti. Advokátska kancelária už od svojho začiatku podporuje dobro v spoločnosti nasledovnými spôsobmi:

  • vybraní klienti v núdzi dostávajú naše právne služby zadarmo,
  • finančne podporujeme rôzne projekty, podujatia a pod.

Ľudia v núdzi by mali byť v centre záujmu advokátov

Každý mesiac advokátska kancelária vyčleňuje niekoľko hodín právnych služieb ZADARMO, pre tých, ktorí by pre finančnú nedostupnosť právnych služieb utrpeli škodu, alebo iný neprimeraný zásah do ich práv, alebo by sa dostali do ťažkej alebo zjavne nespravodlivej situácie, a právny problém si nedokážu vyriešiť svojpomocne.

Z dôvodu obmedzených kapacitných možností si advokátska kancelária vyhradzuje právo výberu osoby, ktorá bezplatné právne poradenstvo skutočne potrebuje.

Spolupracujeme aj s Centrami právnej pomoci a Centrom pomoci pre rodinu v Trnave.

Ak máte záujem o bezplatné právne poradenstvo, napíšte nám na info@akpatay.sk

Finančná podpora spoločensky prínosných projektov

Určité percento zisku advokátskej kancelárie je z vďaky za dôveru klientov v priebehu roka darované na podporu spoločensky prínosných projektov, hlavne sociálneho, charitného, náboženského, športového a ekologického charakteru.

Návrat hore