PRO BONO

Pro bono

Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou zmýšľania advokátskej kancelárie JUDr. Petra Pataya. Každý by sa mal správať zodpovedne voči spoločnosti, v ktorej žije alebo podniká, lebo iba tak môžeme ako spoločenstvo napredovať. Každé dobro, ktoré človek dá sa mu v inej podobe v živote vráti. Advokátska kancelária už od svojho začiatku prináša v rámci PRO BONO aktivít nasledujúce služby:

  • Pro bono dni
  • Finančná podpora spoločensky prínosných projektov a organizácií

Pro bono dni

Každý mesiac advokátska kancelária vyčleňuje niekoľko hodín právnych služieb ZADARMO, pre tých, ktorí by pre finančnú nedostupnosť právnych služieb utrpeli škodu, alebo iný neprimeraný zásah do ich práv, alebo by sa dostali do ťažkej alebo zjavne nespravodlivej situácie, a právny problém si nedokážu vyriešiť svojpomocne.

Z dôvodu obmedzených kapacitných možností si advokátska kancelária vyhradzuje právo výberu osoby, ktorá bezplatné právne poradenstvo skutočne potrebuje.

Ak máte záujem o bezplatné právne poradenstvo, napíšte nám na info@akpatay.sk alebo sledujte našu web-stránku v záložke Aktuality alebo sociálne siete kde každý mesiac uverejňujeme voľnú kapacitu kancelárie v rámci PRO BONO DAYS.

Finančná podpora spoločensky prínosných projektov

Určité percento zisku advokátskej kancelárie je z vďaky za dôveru klientov v priebehu roka darované na podporu spoločensky prínosných projektov, hlavne sociálneho, charitného, náboženského, športového a ekologického charakteru.

Bojujem za mojich klientov. S plným nasadením budem riešiť aj Vašu právnu vec keď sa rozhodnete moje služby využiť