Exekučné právo
  • zastupovanie v exekučnom konaní (oprávnených ako aj povinných)
  • spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie
  • spisovanie námietok proti exekúcii
  • vypracovanie návrhov na odklad a zastavenie exekúcie
  • konkurz a oddlženie
  • iné

Bojujem za mojich klientov. S plným nasadením budem riešiť aj Vašu právnu vec keď sa rozhodnete moje služby využiť