REALITY BEZ STAROSTÍ

REALITY BEZ STAROSTÍ

O hladký priebeh Vašich realitných obchodov sa radi postaráme!

Predmetom činnosti každej realitnej kancelárie je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti, tzv. realitná činnosť. Realitná činnosť obsahuje široké spektrum služieb, napr. stretnutie s klientom, marketing, homestaging, vyhotovenie fotografií a 3D vizualizácií, nájdenie záujemcu pre klienta napr. pri predaji bytu, príprava znaleckého posudku… Avšak, dovolíme si tvrdiť, že najhlavnejšou službou, bez ktorej sa žiaden realitný obchod (prípad) nedotiahne do úspešného konca, sú právne služby z oblasti práva nehnuteľností (realitné právne služby). Kto je oprávnený takéto právne služby poskytovať? Jediným subjektom, ktorý môže poskytovať právne služby (je podľa zákona o advokácii) advokát, resp. advokátska kancelária. Realitná kancelária poskytujúca právne služby bez spolupráce s advokátom poskytuje svojím klientom takéto služby pokútne, pričom sa dopúšťa trestného činu neoprávneného podnikania a riskuje vznik možných problémov, nemalých škôd a stratu dobrej povesti a dobrého postavenia svojej spoločnosti na trhu.  Realitná kancelária nemôže svojim klientom poskytovať právne služby ani prostredníctvom svojich zamestnancov (právneho oddelenia), hoci by aj zamestnávala interných právnikov s VŠ vzdelaním v odbore právo. Podľa zákona o advokácii môžu takíto zamestnanci realitnej kancelárie poskytovať právne služby iba osobe, u ktorej sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, t. j. iba svojmu zamestnávateľovi (realitnej kancelárii), a nie klientom zamestnávateľa. Ak by nastala situácia, že takáto osoba by pokútne poskytovala právne služby a spôsobila by škodu, zodpovednosť takejto osoby za škodu by bola výrazne obmedzená (iba do štvornásobku svojej priemernej mzdy pred vznikom škody) a de facto väčšinu škody by poškodeným klientom musela uhradiť realitná kancelária. Iba prostredníctvom spolupráce s advokátskou kanceláriou môže mať realitná kancelária istotu, že služby budú dodané profesionálne a s plnou právnou zodpovednosťou advokáta, ktorý je pri výkone svojej činnosti povinne poistený.

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexný balík realitných právnych služieb, ktoré vďaka promptným online službám môžeme poskytnúť ktorejkoľvek realitnej kancelárii bez ohľadu na jej územnú pôsobnosť. Vďaka našim službám môžete podnikať s realitami naozaj bez právnych starostí!

Filozofiou poskytovania našich realitných právnych služieb, je poskytnúť realitným kanceláriám kompletný právny servis od A po Z, v zmysle hesla: “Venujte sa naplno maklérčine, právo nechajte na nás.” Naše služby neustále skvalitňujeme, aby sme boli pre spoločnosti podnikajúce v realitách spoľahlivým partnerom, ktorý:

  • šetrí čas,
  • šetrí finančné prostriedky,
  • zabezpečuje portfólium spokojných klientov,
  • zlepšuje postavenie spoločnosti na trhu,
  • zlepšuje kvalitu poskytovaných služieb,
  • umožňuje bezpečné podnikanie,
  • ponúka dlhodobú, profesionálnu a spoľahlivú spoluprácu za férových podmienok.

Naše služby poskytujeme s plnou online a telefonickou podporou nielen maklérovi, ale aj klientom realitnej kancelárie. V praxi to znamená, že napr. po zverejnení inzerovanej ponuky predávanej nehnuteľnosti, maklér zabezpečí úvodnú komunikáciu s klientmi (napr. s predávajúcim a potenciálnym kupujúcim) a o ostatné právne záležitosti až do okamihu úspešného prevodu vlastníckeho práva sa už promptne postará advokát, pričom maklér sa už môže bezstarostne venovať ďalšiemu realitnému obchodu a zvyšovať svoj zisk.

S podnikaním v realitách nebudete mať žiadne právne starosti

Spolupracujúcim realitným kanceláriám ponúkame KOMPLETNÝ BALÍK REALITNÝCH PRÁVNYCH SLUŽIEB, ktoré zabezpečujú:

  1. kompletnú prípravu realitných zmlúv na mieru konkrétnemu realitnému obchodu,
  2. právne online a telefonické poradenstvo maklérovi a zmluvným stranám,
  3. bezproblémový chod realitnej kancelárie.

Sme profesionálni v poskytovaní služieb, spoľahliví v plnení si zmluvných povinností, promptní vtedy keď sa pri uzavretí obchodu vyžaduje rýchly právny úkon, flexibilní  Vašim požiadavkám, vždy dostupní vďaka modernej online komunikácii, féroví pri nastavení našej odmeny a verní Vašim biznis cieľom.

Okrem realitných právnych služieb poskytujeme realitným kanceláriám právne služby aj z iných právnych oblastí.

Ponuka spolupráce pre realitné kancelárie

Pre každú realitnú kanceláriu máme pripravenú ponuku zaujímavých realitných právnych služieb za férovú odmenu podľa preferencií a požiadaviek konkrétnej realitnej kancelárie. Filozofia odmeňovania našej kancelárie je nastavená tak, aby naše služby boli férové nielen pre začínajúcich maklérov, ale aj pre stabilné realitné kancelárie na trhu, pričom platí, že čím je objem spolupráce väčší a dlhodobejší, tým sú ceny našich služieb výhodnejšie. Každej realitnej kancelárii nechávame možnosť vybrať si medzi rôznymi formami odmeňovania vrátane paušálnych balíkov našich služieb.

Kontaktný formulár pre zaslanie ponuky spolupráce s cenníkom služieb

Scroll to Top