Stavebné právo
  • právne poradenstvo a zastupovanie stavebníkov, susedov a ďalších účastníkov konaní v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania,
  • právna pomoc pri dodatočnom povoľovaní stavieb,
  • právne zastupovanie klienta v rámci správneho súdnictva.

Bojujem za mojich klientov. S plným nasadením budem riešiť aj Vašu právnu vec keď sa rozhodnete moje služby využiť