Prepravné právo
  • zmluvy o preprave veci
  • dohovor CMR
  • vymáhanie pohľadávok z vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy, uplatňovanie práv z prepravy, riešenie právnych sporov vyplývajúcich z vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy tovaru a osôb
  • zodpovednosť dopravcu
  • prepravné podmienky
  • zastupovanie pred regulačnými orgánmi a súdmi
  • iné

Bojujem za mojich klientov. S plným nasadením budem riešiť aj Vašu právnu vec keď sa rozhodnete moje služby využiť