Právo duševného vlastníctva
  • komplexná ochrana autorských práv podľa autorského zákona (právne poradenstvo a právne zastupovanie na súdoch),
  • ochranné známky, patenty, dizajny, priemyselné práva, obchodné meno spoločnosti, franchising, know-how a obchodné tajomstvo, ochrana domény, ochrana osobných údajov, práva k databáze, ochrana osobnosti a dobrej povesti),
  • tvorba licenčných zmlúv, stanovísk a súvisiace poradenstvo,
  • iné.

Bojujem za mojich klientov. S plným nasadením budem riešiť aj Vašu právnu vec keď sa rozhodnete moje služby využiť