TRESTNÉ PRÁVO

TRESTNÉ PRÁVO

  • zastupovanie klientov vo všetkých procesných postaveniach (oznamovateľ, podozrivý, obvinený, obžalovaný, odsúdený, poškodený, svedok), fyzických ako aj právnických osôb
  • príprava právnych podkladov a podaní (trestných oznámení, návrhov, žiadostí, vrátane riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov)
  • právna pomoc v predsúdnom konaní (zastupovanie a účasť na jednotlivých úkonoch prípravného konania)
  • zastupovanie v súdnom konaní (vrátane adhézneho konania – náhrada škody poškodeného trestným činom)
  • právna pomoc osobám vo výkone trestu
  • komunikácia s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdom
  • zastupovanie v priestupkovom konaní
  • iné
Návrat hore