PRÁVO DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

  • komplexná ochrana autorských práv podľa autorského zákona (právne poradenstvo a právne zastupovanie na súdoch),
  • ochranné známky, patenty, dizajny, priemyselné práva, obchodné meno spoločnosti, franchising, know-how a obchodné tajomstvo, ochrana domény, ochrana osobných údajov, práva k databáze, ochrana osobnosti a dobrej povesti),
  • tvorba licenčných zmlúv, stanovísk a súvisiace poradenstvo,
  • iné.
Scroll to Top