RODINNÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

  • rozvod manželstva v prípadoch kedy manželstvo už nie je možné zachrániť, t. j. je rozvrátené (pred podaním návrhu na rozvod manželstva je možnosť odporučiť manželom návštevu manželskej poradne, mediátora, centra pomoci pre rodinu)
  • vyporiadanie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov),
  • úprava práv a povinností k maloletým deťom, vrátane úpravy styku s maloletým dieťaťom,
  • úprava výživného,
  • iné.
Scroll to Top