VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

  • mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
  • rokovania s dlžníkmi,
  • zastupovanie klientov pri spisovaní mimosúdnych dohôd,
  • súdne vymáhanie pohľadávok,
  • zastupovanie v upomínacom konaní,
  • exekučné konania,
  • správa pohľadávok,
  • iné.
Scroll to Top