STAVEBNÉ PRÁVO

STAVEBNÉ PRÁVO

  • právne poradenstvo a zastupovanie stavebníkov, susedov a ďalších účastníkov konaní v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania,
  • právna pomoc pri dodatočnom povoľovaní stavieb,
  • právne zastupovanie klienta v rámci správneho súdnictva.
Scroll to Top