O KANCELÁRII

O KANCELÁRII

Advokácia je predovšetkým pomáhajúce povolanie

Advokátska kancelária JUDr. Petra Pataya sídli v priamom centre mesta Trnava, v historickej budove Rímskej únie Rádu sv. Uršule v Trnave na Hviezdoslavovej ulici č. 10. Základným poslaním advokátskej kancelárie je služba klientovi, pomoc v riešení jeho právnych problémov, či životných alebo podnikateľských výziev. Obrátiť sa na našu advokátsku kanceláriu môže skutočne každý, nakoľko sa snažíme budovať koncept “tzv. právnych služieb pre každého” ,t.j, každého, kto nás požiada o pomoc, či spoluprácu.

Každý deň riešime množstvo právnych požiadaviek fyzických a právnických osôb, pričom ku každej pristupujeme s osobitným dôrazom a profesionalitou, nakoľko naši klienti a ich osudy, problémy, požiadavky, či biznis ciele sú u nás na prvom mieste.  “Hodnota človeka viac nezávisí od úlohy, ktorú zohráva, od úspechu, ktorý má, od práce, ktorú vykonáva, od peňazí v banke; nie, od toho nezávisí; veľkosť a úspech majú v Božích očiach iné meradlo: merajú sa službou. Nie tým, čo kto má, ale tým, čo kto dáva. Chceš byť prvým? Slúž. Toto je cesta.“
( pápež František, 20.9.2021)

Advokát JUDr. Peter Patay je advokátom od r. 2016 a poskytuje profesionálne a kvalitné právne služby. Pre väčšinu klientov, s ktorými vo svojom profesijnom živote rozličným spôsobom spolupracoval, sa stal spoľahlivým a stabilným partnerom, či už pri napĺňaní cieľov v ich biznise, alebo pri riešení právnych problémov každodenného života.

“ Klientom sa snažím poskytovať takú kvalitu právnych služieb, akú by som požadoval ja sám ak by som bol v postavení klienta, ktorý potrebuje právne služby. Mojou prioritou je vyriešenie problému klienta, nielen samoúčelné poskytnutie služieb, čo je podstata služby advokáta klientovi ako ju ja vnímam. Každý advokát by mal mať za sebou kvalitnú prípravu na povolanie overenú praxou. Svoje vedomosti som nadobudol štúdiom na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia som pracoval ako podnikový právnik a advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii so sídlom v Trnave a neskôr v Bratislave. Od roku 2016 som advokátom zapísaným v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou a snažím sa pre mojich klientov robiť poctivú advokáciu”.

Profesionalita,spoľahlivosť a komplexné a inovatívne právne služby

Som pripravený pomôcť Vám prekonať nástrahy právneho a podnikateľského prostredia pri uskutočňovaní Vašich podnikateľských zámerov, ako aj pri riešení bežných životných situácií. Pripravím Vám zmluvu akéhokoľvek zmluvného typu presne na mieru. Ochránim Vaše práva a oprávnené záujmy. Zastúpim Vás v súdnych konaniach s plným nasadením. Pomôžem Vašej firme v riešení rôznych otázok, aby ste dosiahli svoje ciele. Poskytnem expertné právne služby v rôznych právnych oblastiach zodpovedajúce najvyšším štandardom. Každej požiadavke klienta sa venujem naplno.

Prečo obrátenie sa na advokáta je vždy tou najlepšou voľbou?

Online právne poradne a samovyhľadávanie v internetových prehliadačoch Vám môžu ponúknuť iba instantné riešenia Vášho problému s často otáznou, či nedostačujúcou kvalitou. Zárukou kvality je poctivá práca advokáta, ktorý sa na problém pozrie hĺbkovo, s odbornou starostlivosťou, a hlavne nesie zodpovednosť za kvalitu svojej práce, pričom mu vždy vidíte na „prsty“. Buďte vždy o krok vpred, obráťte sa radšej na advokáta.

“Počas mojej právnej praxe sa niekoľkokrát potvrdili nekompromisné právne zásady, že bdelým patrí právo a neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje. Napríklad za mnou častokrát prišli klienti, ktorí si svoje právne veci najprv riešili sami (napr. spísali si sami zmluvu alebo ju vôbec nespísali) a následne sa zbytočne dostali do komplikovanej situácie, ktorú bolo už častokrát nemožné vyriešiť v prospech klienta, resp. už bolo možné iba minimalizovať škody. Kontaktujte ma, rád Vám pomôžem. Forma akú zvolíte je len na Vás. Výsledok bude vždy rovnaký – snaha o Vašu maximálnu spokojnosť.”

Scroll to Top