V našej advokátskej kancelárii zastávame názor, že advokácia je predovšetkým pomáhajúce povolanie. Každý (bez ohľadu na svoju finančnú situáciu) by mal mať možnosť poradiť sa s advokátom v rôznych ťaživých situáciách.  Naša kancelária je celoročne otvorená aj pre klientov vo finančnej núdzi, ktorí sa ocitli v právnych problémoch.

Advokátska kancelária JUDr. Petra Pataya každý mesiac vyčleňuje svoje kapacity na poskytnutie bezplatného právneho poradenstva pre tých, ktorí sa dostali do ťažkej a zjavne nespravodlivej právnej situácie, a sami si pomôcť nevedia alebo nemôžu, resp. poskytuje právne služby pre organizácie, ktoré pomáhajú takýmto ľuďom. Ak máte záujem o bezplatné právne poradenstvo, napíšte nám na info@akpatay.sk svoj príbeh a právny problém, a pokúsime sa nájsť pre Vás vhodné riešenie. Radi Vám odpíšeme do 24h, vrátane informácie, či Vám všetky služby poskytneme pro bono, alebo Vám poskytneme zadarmo úvodnú 30-minútovú konzultáciu, príp. či Vám poskytneme lacnejšiu hodinovú sadzbu.

Z dôvodu obmedzených kapacitných možností si advokátska kancelária vyhradzuje právo výberu osoby, ktorá bezplatné právne poradenstvo skutočne potrebuje, ako aj rozsah poskytnutých právnych služieb. K našim pro bono klientom pristupujeme s rovnakou mierou diskrétnosti a profesionality, ako v prípade ostatných klientov advokátskej kancelárie. Advokátska kancelária JUDr. Petra Pataya poskytuje pro bono služby už od svojho vzniku.

V každodennej praxi vidíme, že mnohí klienti nemajú informácie o tom, aké podmienky musia spĺňať, aby mohli požiadať o bezplatnú právnu pomoc Centrum právnej pomoci, resp. mnohokrát tieto podmienky nespĺňajú. Taktiež advokáti nemajú právnu povinnosť poskytovať pro bono právne služby -je to na zvážení každého advokáta. Slovenská advokátska komora raz ročne prostredníctvom dobrovoľne nahlásených advokátov poskytuje právne služby zadarmo v rôznych mestách v SR. Sme však toho názoru, že to nie je dostačujúce aj vzhľadom na to koľko žiadostí o bezplatnú právnu pomoc má ročne naša kancelária a fyzicky je nemožné poskytnúť bezplatné právne služby každému.

Veríme však, že aj malé poskytnuté dobro môže zmeniť spoločnosť k lepšiemu.