V súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine ostro odsudzujem porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruska a vyjadrujem plnú podporu občanom Ukrajiny v ich boji za demokratické hodnoty a obranu svojej krajiny.

Udalosti posledných dní spôsobené vojnou v Ukrajine reflektuje aj advokátsky stav. Slovenská advokátska komora oslovila svojich členov z radu advokátov s prosbou vyjadriť solidaritu s občanmi Ukrajiny v týchto dňoch formou poskytnutia bezplatnej právnej pomoci.

S obavou hľadím na prehlbujúci sa konflikt a obrovské množstvo vysídlených Ukrajincov, ktorí hľadajú pomoc aj v našej krajine. V tejto náročnej situácii som sa rozhodol podať pomocnú ruku nielen ako bežný občan, ale aj advokát a kresťan. Okrem finančnej pomoci som sa práve zapojil do iniciatívy Slovenskej advokátskej komory, a v rámci pro bono aktivít mojej advokátskej kancelárie vyčleňujem niekoľko hodín právnych služieb pre Ukrajincov, ktorí sú v núdzi.

Myslím si, že Ukrajinci budú viac využívať inštitút dočasného útočiska ako žiadať o udelenie azylu v SR (s právnou pomocou týkajúcej sa azylového procesu sa môžu obrátiť aj na mimovládne organizácie), čo začínajú potvrdzovať aj štatistiky Ministerstva vnútra SR uverejnené na stránke ministerstva. Preto v určitom rozsahu sa adresne zameriam na poskytnutie pro bono právnych služieb z oblasti pracovného práva, obchodného práva, práva sociálneho zabezpečenia, rodinného práva a pod.., ktoré najviac pomôžu Ukrajincom v ich integrácii na území SR.

Právne služby poskytnem v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku, príp. sa budem snažiť zohnať dobrovoľníka na tlmočenie do ukrajinského jazyka, ktorý by mohol byť k dispozícii aj na tlmočenie počas konzultácie. Konzultovať je možné osobne v sídle advokátskej kancelárie na Hviezdoslavovej 10 v Trnave, mailom alebo prostredníctvom videohovoru.

Ak máte vo svojom okolí občana Ukrajiny, ktorý je v núdzi a potrebuje právnu pomoc na území Slovenskej republiky, alebo ste organizácia zaoberajúca sa pomocou pre občanov Ukrajiny, môžete ma osloviť so žiadosťou o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci alebo osloviť najbližšieho advokáta, ktorý na stránke Slovenskej advokátskej komory () má v rámci svojho odborného zamerania uvedenú oblasť “pro bono právna pomoc Ukrajine”.

Termín stretnutia na bezplatnú právnu pomoc advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Pataya si je potrebné vopred dohodnúť mailom (info@akpatay.sk) alebo telefonicky (+421911667899).

V rámci mojich kapacitných možností sa budem snažiť pomôcť ako budem vedieť.

Lebo iba dobrom môžeme premôcť zlo.

JUDr. Peter Patay, advokát

#AdvokatiPreUkrajinu