V mesiaci január 2022 v rámci PRO BONO DAYS advokátska kancelária JUDr. Petra Pataya vyčleňuje svoje kapacity na poskytnutie bezplatného právneho poradenstva pre tých, ktorí sa dostali do ťažkej a zjavne nespravodlivej právnej situácie a sami si pomôcť nevedia alebo nemôžu, resp. pre organizácie, ktoré pomáhajú takýmto ľuďom.

Ak máte záujem o bezplatné právne poradenstvo, napíšte nám na info@akpatay.sk do 20.01.2022 svoj príbeh a právny problém a pokúsime sa nájsť pre Vás vhodné riešenie. Z dôvodu obmedzených kapacitných možností si advokátska kancelária vyhradzuje právo výberu osoby, ktorá bezplatné právne poradenstvo skutočne potrebuje, ako aj rozsah poskytnutých právnych služieb.

K našim pro bono klientom pristupujeme s rovnakou mierou diskrétnosti a profesionality, ako v prípade ostatných klientov advokátskej kancelárie.

Advokátska kancelária JUDr. Petra Pataya poskytuje pro bono služby už od svojho vzniku, nakoľko vníma advokáciu v prvom rade ako pomáhajúce povolanie. Je veľmi smutné, keď v 21. storočí pre nedostupnú právnu pomoc sa mnoho ľudí ocitá v problémových situáciách.

Veríme, že aj malé poskytnuté dobro môže zmeniť spoločnosť k lepšiemu.