V novembri 2021 ma kontaktoval klient, ktorý si na základe zablokovaného bankového účtu všimol, že jeho aktívna spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra. Dosť veľký problém pre klienta, ktorý musí zo dňa na deň ukončiť svoju činnosť nakoľko je bez právnej subjektivity a navyše musí vysvetliť svojim zákazníkom, že nemôže vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.

Čo sa stalo? Klient patril medzi niekoľko tisíc spoločností, ktoré boli ex offo vymazané z obchodného registra na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 1.10.2020, ktorá zaviedla očistu obchodného registra. Klient nebol oboznámený s predmetnou novelou zákona, a tak nesplnil svoju zákonnú povinnosť zapísať základné imanie spoločnosti v eurách. Túto povinnosť mali spoločnosti od roku 2009, k hromadnému výmazu však došlo až na základe vyššie spomenutej novely zákona koncom vlaňajšieho roka, a to 23.11.2021. Keďže klient mal v obchodnom registri uvedené neaktuálne údaje (v Sk) a jeho spoločnosť bola preto považovaná de facto za nečinnú, registrový súd jeho spoločnosť vymazal. Neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.

Nakoľko bolo v čase pandémie zo dňa na deň vymazaných až 12 170 spoločností, a mnohé z nich boli nielenže aktívne, ale aj potrebné na boj s pandémiou (napr. ambulancie lekárov), Ministerstvo spravodlivosti SR vcelku promptne zareagovalo a všetkým spoločnostiam, ktoré boli vymazané z už spomínaného dôvodu dalo jedinečnú možnosť do konca januára 2022 podať návrh do obchodného registra na obnovenie zápisu spoločnosti.
Uvedený návrh je potrebné spísať elektronicky, musí spĺňať zákonné požiadavky a musí byť podaný v už spomínanej lehote, preto ak sa uvedený prípad týka aj Vás, neváhajte ma kontaktovať.
Ako dopadol klient spomínaný v úvode? Registrový súd v uplynulých dňoch obnovil zápis jeho spoločnosti :).

S úctou, JUDr. Peter Patay, advokát